STRATEGISK FRAME-ANALYSE

Videnskabsformidling er en videnskab

Strategic Frame Analysis™ er en tværfaglig tilgang til kommunikationsforskning og -praksis, der de sidste 15 år er blevet udviklet af FrameWorks Institute. Metoden er hovedsageligt baseret på årtiers forskning i framing – et begreb, der refererer til, at man som afsender bevidst eller ubevidst udvælger bestemte aspekter af en given sag, hvorved man påvirker måden, hvorpå modtageren fortolker og handler på informationen.

FrameWorks Institute har brugt Strategic Frame Analysis™ til at hjælpe den almennyttige sektor med at skabe folkelig opbakning om videnskabeligt funderede løsninger på sociale problemer. Vi har fået lov til at bringe denne metode til Danmark, og det er vi unægteligt stolte over.

Bedre forståelse af komplekse emner

forståelse-framing-metaforer

Ved hjælp af framing-værktøjer som forklarende metaforer og perceptuelle linser sætter vi folk i stand til forstå og handle på de komplekse årsagssammenhænge, der blotlægges af videnskaben, og som ofte er i modstrid med menneskets intuitive tilbøjelighed til mere simple forklaringer.

Empirisk afprøvning undgår faldgruber

forståelse-framing-metaforer

Ofte løber kommunikatører ind i et problem: Man siger ét, men modtageren hører noget andet. Her kommer traditionelle kommunikationsstrategier til kort, for de overser en fundamental egenskab ved menneskets kognitive indretning – en egenskab, der nødvendiggør en empirisk tilgang til kommunikation. Vores anbefalinger hviler derfor altid på et sikkert empirisk grundlag.

Hjælp til selvhjælp

forståelse-framing-metaforer

Vi identificerer os med den klassiske oplysningstanke, men det er ikke nok blot at informere. Man må give folk de rette mentale værktøjer, hvis man vil hjælpe dem til at forstå den komplekse verden, vi lever i.  Derved sætter man dem i stand til selv at drage hensigtsmæssige konklusioner.

Bredt samarbejde sikrer udbredelse

forståelse-framing-metaforer

Hvis man vil ændre samfundets diskurs, må man samle en mængde organisationer med overlappende interesser og få dem til at tale med én stemme. Derfor arbejder vi helt fra begyndelsen med etablering af brede koalitioner.