ET ALMENNYTTIGT OPLYSNINGSLABORATORIUM

 

Andre Tanker er et dansk-­amerikansk samarbejde om framing-baseret kommunikation for videnskabelig oplysning og social forandring. Bag initiativet står tre magistre, som har indgået partnerskab med det anerkendte amerikanske forskningscenter FrameWorks Institute.

Vi arbejder på at introducere FrameWorks Institutes særlige kommunikationsstrategiske metode, Strategic Frame Analysis™, i en dansk kontekst. Denne empirisk baserede metode er udviklet for at hjælpe socialt ansvarlige organisationer med effektivt at formidle kompleks ekspertviden til befolkningen.

Fra kommunikation til samfundsændringer

Vores grundantagelse: Hvis man ændrer hvordan folk taler om et emne, ændrer man også hvordan de tænker om det. Og hvis man ændrer hvordan folk tænker, kan vi i fællesskab ændre samfundet – folkestemninger fører til politiske beslutninger.

En unik metode med målbare effekter

Med vores brug af Strategic Frame Analysis™ er vi uden sidestykke i Danmark. Ingen anden aktør har samme fokus på at bruge empirisk gennemprøvede kommunikationsstrategier til at udvikle samfundets tankemønstre.

 

Dansk-amerikansk samarbejde

Vi er stolte af vores partnerskab med FrameWorks Institute, der i mere end 15 år har leveret fagfællebedømt og praktisk anvendelig kommunikationsforskning, der har gjort dem til en højt agtet institution i almennyttige kredse. Se eksempler på deres arbejde nedenfor.

For det fælles bedste

Vi er en almennyttig organisation, og vores arbejde finansieres hovedsageligt af fondsmidler. Det sætter os i stand til kun at beskæftige os med projekter, som vi tror på bidrager til det fælles bedste. Vi vægter principper om gennemsigtighed og redelighed meget højt.

 


 

Eksempler på FrameWorks Institutes arbejde i USA

 

Hvordan bør vi tale…